Fritidsgårdsverksamhet

Fritidsgårdarna i Haninge erbjuder en rolig och meningsfull fritid för unga. Vi har positiva förväntningar på unga och från deras önskemål, initiativ och behov av nya upplevelser skapas roliga och utvecklande aktiviteter.

Utveckling av öppen fritidsverksamhet 

Kultur- och fritidsförvaltningen genomför nu ett projektarbete med syfte att utveckla den öppna fritidsverksamheten för unga i Haninge kommun.

Läs mer om utvecklingsarbetet och svara på våra enkäter här!

Haninges Fritidsgårdar:

Vår verksamhet erbjuder

 • Utmaningar, spel, skapande
 • Spontana aktiviteter
 • Utflykter, läger
 • Event
 • Samtal och diskussioner (till exempel om aktuella samhällsfrågor)
 • Gruppverksamheter som exempelvis tjej/kill-, rese- och arbetsgrupper
 • Möjlighet för unga att leda andra unga
 • Idrott och rörelse
 • Diskussionsgrupper och inspirationskvällar
 • Delaktighet och inflytande genom direktpåverkan, gårdsmöten, förslagsbok
 • Ungdomsföreningar
 • Olika former av kursverksamhet (exempelvis musik, skapande, studio, DJ med mera)
 • Läxhjälp
 • Gratis aktiviteter

Fritidsledare

På fritidsgårdarna finns engagerade och kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet. Fritidsledarrollen präglas av ett främjande förhållningssätt där det är viktigt att fokusera på människors inneboende resurser och på det som upplevs positivt. Det centrala arbetet är att möjliggöra för en positiv fritid och att skapa trygga och fungerande relationer mellan individer.

Fritidsgårdsverksamhetens målbild

Du som är ung kan vara den du är och bli den du vill vara

Du bemöts av engagerade och kompetenta fritidsledare som verkar för delaktighet och trygghet i en tillgänglig och jämställd miljö.

Utifrån ungas önskemål, initiativ och behov av nya upplevelser skapas roliga och utvecklande aktiviteter - i ett utbud som berikas av flexibilitet och samverkan.

Inflytande och delaktighet

Verksamheten är alltid öppen för ungas förslag och idéer. Tillsammans med besökare och olika föreningar ökas och varieras utbudet på aktiviteter och upplevelser utefter önskemål och förfrågan.

Trivselregler

Fritidsgårdarna i Haninge har ett gemensamt förhållningssätt och trivselregler som gäller i alla våra verksamheter. 

Verksamheten i kommunens fritidsgårdar är drogfri. Vi agerar vid misstankar och incidenter och samarbetar med föräldrar, skola, socialförvaltning och polis.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 25 maj 2020