Röster om Rudan

Under hösten 2018 genomfördes enkäten Röster om Rudan. Syftet var att få veta hur Rudans friluftsområde används samt vad människor tycker är bra med området och den service som finns. Vi ville också lyssna in idéer för fortsatt utveckling. Tack alla ni över 800 som svarade på enkäten!

Detta svarade ni

Det finns många olika aktiviteter att utföra i Rudans friluftsområde. Mest populära är att vandra/promenera, sola/bada och jogga.  

De funktioner och aktiviteter som finns i Rudan är de flesta nöjda med. Många funktioner och aktiviteter har man dock inte använt. Minst använd är bastun.

Flest antal personer efterfrågar inomhusmöjligheter för rast och fika. Många efterfrågar också längre elljusspår och en hinderbana i området. Det finns också ett stort intresse för mer information om natur och miljö. 

Många personer hade spännande idéer på hur Rudan kan fortsätta att utvecklas. Många lyfte fram fler MTB-slingor som varierar i svårighet, utveckling av skidspåren samt bättre tillgång till toaletter och omklädningsrum. Det kom också upp att Rudan under kvällstid och när det är mörkt är en otrygg plats.

Detta är på gång i Rudan

Det händer massor i Rudan framöver, bland annat tack vara alla er som svarade på enkäten. Det här händer under 2019.

  • Maxingeslingan tillgänglighetsanpassas för synskadade genom en list som man kan följa med en käpp. Runt slingan kommer fler sittmöjligheter (klart sommaren hösten 2020).
  • En satsning på belysning för ökad trygghet har genomförts på Ormteaterns fasad och vid den lilla träbron som man passerar på väg in på Rudan.
  • 2019 finns en serveringsvagn på plats soliga dagar och säljer glass, dryck och annat gott till badgästerna.
  • Påfyllnad av sand vid badplatsen.
  • Utökning av och MTB-spår samt ny och förbättrad skyltning (klart hösten 2020)
  • Röjning av sly i konstsnöspåret.
  • Kontinuerligt underhåll av stigar, leder, grillplatser, konstsnöspår under året och underhåll av toaletter, dusch, bastu mm.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 16 november 2020