ApN - Aktivitetskort på nätet

ApN är kommunens system för hantering av föreningsbidrag. Vissa bidrag söks ännu via blankett, läs mer under Föreningsbidrag i menyn. ApN används även för närvarorapportering för bidraget Lokalt aktivitetsstöd.

ApN finns även som en app, sök i appstore/androidmarket efter Aktivitetskort på nätet.

Här hittar du en manual för ApN

Att komma igång med ApN

För att komma igång med ApN ska föreningen utse 1-3 föreningsadministratörer som har rättigheten att ändra föreningens kontaktuppgifter samt söka bidrag åt föreningen.
När föreningsadministratör är vald av styrelsen så kontaktar ni via e-postas conny.bjorkqvist@haninge.seför att få hjälp med admin-konto hos ApN.

När detta är gjort ordnar vi ett inlogg i ApN och skickar över dessa uppgifter till er.

Två ansökningar per år

Föreningarnas aktiviteter redovisas i två perioder:

  • 1 januari-30 juni. Ansökan senast 25 augusti
  • 1 juli-31 december. Ansökan senast 25 februari

Efter sista datumet i respektive period dyker "Godkänn" upp i Periodrapporten och då har man cirka sex veckor på sig att skicka in ansökan. Föreningsadministratören ska godkänna redovisningen senast den 15 augusti för vårens aktiviteter samt den 15 februari för höstens aktiviteter. Föreningsadministratören kan inte godkänna korten före periodens slut.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020