Rbok - kommunens bokning-och bidragsystem

Rbok är kommunens system för hantering av föreningsbidrag och närvarorapportering för bidraget Lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Foto: Mostphotos

Att komma igång med Rbok

För att komma igång med Rbok ska föreningen utse minst 1 föreningsadministratör som har rättigheten att ändra föreningens uppgifter samt söka bidrag åt föreningen. Föreningsadministratören kan även lägga till fler användare i systemet och tilldela dessa personer en roll, till exempel ledare eller kassör med mera så att fler kan dela på arbetet med administrationen i föreningen.

När föreningsadministratör är utsedd av styrelsen så ansöker personen om att bli föreningsadministratör, det gör man under "Ansök" i Rbok. När en ansökan blivit godkänd av en handläggare på Föreningsbyrån så kopplar handläggaren personen som administratör i föreningen.

Kontakt

Conny Björkqvist
Handläggare
Livskvalitet och folkhälsa
08-606 82 58
conny.bjorkqvist@haninge.se

Aktivitetskort på nätet

Senast uppdaterad: 31 mars 2021