Rbok - kommunens bokning-och bidragsystem

Rbok är kommunens system för hantering av föreningsbidrag och närvarorapportering för bidraget Lokalt aktivitetsstöd (LOK).

Foto: Mostphotos

Länk till Rbok https://haninge.rbok.se/(Öppnas i nytt fönster)

Att komma igång med Rbok

För att komma igång med Rbok ska föreningen utse minst 1 föreningsadministratör som har rättigheten att ändra föreningens uppgifter samt söka bidrag åt föreningen. Föreningsadministratören kan även lägga till fler användare i systemet och tilldela dessa personer en roll, till exempel ledare eller kassör med mera så att fler kan dela på arbetet med administrationen i föreningen.

När föreningsadministratör är utsedd av styrelsen så ansöker personen om att bli föreningsadministratör, det gör man under "Ansök" i Rbok. När en ansökan blivit godkänd av en handläggare på Föreningsbyrån så kopplar handläggaren personen som administratör i föreningen.

Se en kort film om hur man ansöker i RBok.

Vill du veta mer om Rbok och om hur du skapar konto med mera, gå till föreningsbyråns hemsida https://www.haninge.se/uppleva-och-gora/idrott/boka-lokal/sa-anvander-du-webboka/

Senast uppdaterad: 26 september 2022