Skymmande växtlighet

Foto: Mostphotos

Under våren samt juli, augusti och september så kallade JAS-perioden så är det hög tid att klippa häcken och beskära träden för en säker trafikmiljö.

Som fastighetsägare är du enligt lag skyldig att se till att grenar och kvistar inte hänger ut över gatu- och parkmark och blir trafikfarliga. Det finns bestämmelser för hur högt det ska vara fri höjd för att det ska räknas som trafiksäkert.

Den fria höjden över gångbanan ska vara minst 2,5 meter, över cykelväg 3,2 meter och över körbana 4,6 meter.

Du kan enkelt göra insatser för att förbättra tryggheten och säkerheten i din närmiljö. Ta del av vår broschyr Klipp häcken. Den ger dig tips och råd på vad du som fastighetsägare kan göra för att hjälpa till.

Tillsammans skapar vi trygga och säkra vägar i Haninge.

Kontakt för den här sidan: stadsbyggnad@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 november 2019