Säkra skolvägar

Projektet Säkra skolvägar syftar till att skapa en säker och trygg trafikmiljö i skolornas närhet. Fler resor till och från skolan ska i högre grad ske till fots eller med cykel. Fördelar med detta är bland annat att barn som går eller cyklar till skolan får daglig, motion, känner sig piggare och har lättare att koncentrera sig på sitt skolarbete.

Målet med projektet är att: 

  • Öka andelen gående och cyklister genom påverkandeåtgärder (mobility managementåtgärder)
  • Minska trafiken runt skolan
  • Fysiska åtgärder till exempel hastighetssäkring, belysningsåtgärder och siktförbättringar.
  • Förbättra miljön för skolskjuts

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 april 2019