Områden med parkeringsförbud

Parkering kan vara förbjuden på gator, vägar eller torg trots att det inte finns vägmärken i direkt anslutning till platsen. Lokala trafikföreskrifter kan gälla allt från enstaka parkeringsplatser till hela stadsdelar. Generella förbud som regleras i trafikförordningen saknar oftast vägmärken helt.

Datumparkerings- och parkeringsförbudsområden gäller hela områden och har vägmärken placerade vid områdets samtliga tillfartsvägar. Bestämmelsen gäller i hela området och upphör när du passerat ett vägmärke om bestämmelsens upphörande. Det är naturligtvis tillåtet att parkera på skyltade parkeringsplatser inom området. Nedan kan du se kommunens mest omfattande parkeringsförbudsområden.

Du måste själv vara uppmärksam på vägmärken och bestämmelse. Samtliga lokala trafikföreskrifter finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida för lokala trafikföreskrifter.

Besök Transportstyrelsen

Datumparkeringsförbud

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2019