Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Kungjord Reg nr. Anträffandeplats
2019-01-08 RP73451 Norrbyvägen, mitt emot 123
2019-01-24 HAF-901 Kilowattvägen 9
2019-01-29 2327EC-4 (BY) Pusshagen
2019-01-29 SMN684 Poseidons gränd 1-21
2019-01-30 SWB048 Södra läget 101
2019-01-30 KM212BH Lidavägen 6
2019-02-06 HOS552 Högvretsvägen 3
2019-02-07 TUT935 Ramdalsvägen, mitt emot 43
2019-02-12 SGC054 Diskusvägen
2019-02-12 XXS995 Nynäsvägen 3
2019-02-12 WJY653 Vågens gata 437-472
2019-03-05 UNR213 Runstensvägen, mitt för 14
2019-03-07 SNE782 Lindersbergsvägen 20
2019-03-07 XZN967 Verkstadsvägen, mitt emot 14
2019-03-14 UPH444 Arkens väg 15
2019-04-02 WZZ837 Sågenvägen 2
2019-04-02 LHZ306 Getforsvägen

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 april 2019