Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Kungjord Reg nr. Fordonstyp
2019-10-29 UTT779 Volkswagen
2019-10-29 TZH384 Volkswagen
2019-10-29 RAP347 Volkswagen
2019-10-29 WNW753 Chevrolet
2019-10-29 WBP710 Saab
2019-11-04 - Opel
2019-11-05 ACU260 Saab
2019-11-05 - Husvagn
2019-11-08 UER449 BMW
2019-11-13 - Skoda
2019-11-18 GD290MC Peuegot
2019-11-18 JZS777 Renault
2019-11-20 RHX861 SAAB
2019-11-20 GEL339 Citroën
2019-11-20 SMB912 Renault
2019-11-29 FTC868 Släp
2019-12-04 RNO651 Citroën
2019-12-16 SAY731 Chevrolet
2019-12-17 XEC622 Volkswagen
2019-12-17 - Moped
2019-12-18 XJE534 Volvo
2019-12-18 SKF282 Mercedes
2019-12-18 TDA827 Mercedes
2019-12-20 KDP021 Volkswagen
2020-01-10 BSW65 Volkswagen
2020-01-16 DDB347 Volvo
2020-01-22 XRH107 Peugeot

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2020