Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun

Kungjord Reg nr. Fordonstyp
2020-06-02 - Båttrailer
2020-06-02 - Ford
2020-06-03 DFA260 SAAB
2020-06-03 SFP096 Audi
2020-06-05 - Mercedes
2020-06-05 DZP703 Volkswagen
2020-06-05 PZL02GA (PL) Mitsubishi
2020-06-17 PPD089 Volkswagen
2020-06-18 SOW714 Peugeot
2020-06-24 TYG947 Nissan
2020-06-24 - Släpvagn
2020-07-01 Släpvagn Kyrkvägen
2020-07-03 SCZ39PW (PL) Industrivägen
2020-07-21 - BMW
2020-07-22 XGM614 Ford
2020-07-24 ALO061 Ford
2020-07-24 XSE295 Hyundai
2020-07-29 - Volkswagen
2020-08-06 MKC274 Fiat
2020-08-17 WFY162 Saab
2020-08-17 PMC568 Volvo
2020-08-24 HV-7746 (LV) Oldsmobile
2020-08-25 806YKR (EST) Krone
2020-08-25 - Krone
2020-08-25 BPK807 Ford
2020-08-27 - Släpvagn
2020-08-27 TWM303 Mitsubishi
2020-09-01 KBW747 Audi

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 september 2020