Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Kungjord Reg nr. Anträffandeplats
2018-08-15 SUN117 Barents väg 119
2018-09-13 WML809 Moränvägen (Hurtigs torg)
2018-09-27 GAD657 Kyrkvägen
2018-09-27 PRF903 Blockstensvägen
2018-10-01 5502CXY (E) S:a Jordbrovägen 19-25
2018-10-09 SOO434 Moränvägen (Hurtigs torg)
2018-10-09 261BBF (EST) Nynäsvägen, vid värmeverket
2018-10-09 PBE425 Nynäsvägen, mitt emot 23
2018-10-16 8184FCD (E) Kyrkvägen
2018-10-26 CMF773 Skorpionens gata 507-536
2018-11-05 SDF287 Utgårdsvägen 2-14
2018-11-05 RSG561 Hantverkarvägen 25
2018-11-27 UJM150 Lillsjövägen 9
2018-11-29 ZST55YW (PL) Kullerstensvägen 2-48

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 december 2018