Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Kungjord Reg nr. Fordonstyp
2019-06-24 NKF952 Släp
2019-07-01 SZU914 Audi
2019-07-10 - Släp
2019-07-25 CDH688 Hyundai
2019-07-25 SBP906 Volvo
2019-07-26 FO-460 Opel
2019-07-29 SGF852 Mercedes
2019-07-30 - Cykel
2019-07-30 - Cykel
2019-07-31 - Cykel
2019-07-31 - Cykel
2019-08-01 SEZ320 Fiat
2019-08-01 - Kabe
2019-08-22 RCZ964 Daewoo
2019-08-22 RAD322 Volvo
2019-09-02 UEF457 Volkswagen
2019-09-02 UCB162 Opel
2019-09-02 - Skoda
2019-09-11 RZJ492 Volkswagen
2019-10-01 SBZ594 Volkswagen
2019-10-01 UGC741 Peugeot

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019