Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Kungjord Reg nr. Anträffandeplats
2019-03-14 UPH444 Arkens väg 15
2019-04-02 WZZ837 Sågenvägen 2
2019-04-02 LHZ306 Getforsvägen
2019-04-10 SLT558 Volvo
2019-04-12 BRC115 Opel
2019-04-20 UEA910 Chrysler
2019-05-02 - Ford
2019-05-02 RNP599 Volvo
2019-05-07 - Fiat
2019-05-08 WNK291 Peugeot
2019-05-15 SLJ588 Volvo
2019-05-28 XBD620 Peugeot
2019-06-05 - Cykel
2019-06-05 - Cykel
2019-06-05 - Cykel
2019-06-05 - Cykel
2019-06-05 - Cykel
2019-06-05 - Cykel
2019-06-10 EDX519 Citroën
2019-06-10 XHA040 BMW
2019-06-10 WDZ780 Chevrolet

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 juni 2019