Kungörelse om flyttade fordon

Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall till särskild uppställningsplats.

Är ägare av fordonet inte känd när tre (3) månader förflutit från kungörelsedag eller om fordonet inte har avhämtats inom en (1) månad från det att ägaren underrättats, tillfaller det Haninge kommun.

Kungjord Reg nr. Anträffandeplats
2018-10-09 SOO434 Moränvägen (Hurtigs torg)
2018-10-26 CMF773 Skorpionens gata 507-536
2018-11-29 ZST55YW (PL) Kullerstensvägen 2-48
2018-12-18 WKM903 Träffgatan mitt emot 4
2018-12-18 TBH339 Krogtäppan 242-272
2018-12-18 FOT115 Cementvägen 31
2018-12-18 SVA207 (LT) Östnoravägen
2019-01-07 UDB410 Jordbrotorpsvägen 1
2019-01-08 RP73451 Norrbyvägen, mitt emot 123
2019-01-29 2327EC-4 (BY) Pusshagen
2019-01-29 SMN684 Poseidons gränd 1-21
2019-02-06 HOS552 Högvretsvägen 3
2019-01-30 KM212BH Lidavägen 6
2019-02-07 TUT935 Ramdalsvägen, mitt emot 43
2019-02-11 XXS995 Nynäsvägen 3
     

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 februari 2019