Bättre tillgänglighet på Dalarös parkeringsplatser

Haninge kommuns stadsbyggnadsförvaltning beslutade 2017 att parkeringsplatsen på Askfatsvägen skulle avgiftsbeläggas under perioden 15 maj – 15 september 2017. Syftet var att förbättra omsättningen på parkerade fordon och främja för fler besökande med bil. Försöket fortsatte även under 2018 efter att synpunkter och erfarenheter inhämtats. Parkeringsavgiften utökades och innefattade då även Vadvikens parkeringsplats. Parkeringsavgiftens taxanivå justerades och sänktes samt att det blev möjligt att parkera under en längre tidsperiod.

Parkeringsavgiften kommer att fortsätta sommaren 2019

Parkeringsavgiften fortsätter med ytterligare förändringar. Analysarbetet har visat att en avgift är nödvändig av trafikordningsskäl. Genom en avgift på platser där efterfrågan på parkering är stor, kan man få en högre omsättning på parkeringsplatserna och därmed ökad tillgänglighet. Avgiftreglering kan också användas för att påverka färdmedelsval. Parkeringsavgiften är därför beslutad att fortsätta.

Förändringar på Dalarös parkeringsplatser

Flera åtgärder kommer att genomföras mot föregående säsong. Däremot kommer mycket att vara som tidigare säsong.

Det kommer fortsättningsvis vara möjligt att betala parkering för längre tid vid båthamnarna, taxan kommer vara oförändrad mot 2018. Parkeringsavgiften kommer att kunna betalas på samma sätt som tidigare via app, sms eller parkeringsautomat.

Parkeringsavgiften kommer numera att omfatta de mer centrala parkeringsplatser längs Odinsvägen. Antalet parkeringsplatser kommer att ökas då hela huvudytan på Askfatshamnens parkeringsplats återigen blir allmän. Parkeringsplatsens avgränsningar kommer också att försvinna vilket kommer tillföra mer yta för parkering. Det kommer också tillskapas en handfull platser mitt emot idrottshallen Askfatsvägen.

Avgiftsperiod

1 juni – 31 augusti            

Parkeringar med avgiftsplikt

Askfatshamnen, Vasaplan, Vadviken, Dalarö torg och Dalarö kyrka.

Betalmöjligheter

Sms, app och parkeringsautomat

Parkeringen mittemot Vadviken kommer fortsättningsvis vara avgiftsfri

Vi vill uppmuntra till kollektivt resande och parkeringen kan fortsättningsvis användas som en infartsparkering för exempelvis arbetspendlare. Det kommer vara tillåtet att parkera i 12 timmar.

Karta som visar vart parkeringsavgift på Dalarö gäller

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 oktober 2019