Nya parkeringsmöjligheter i Vega

Den nya knutpunkten för hållbart resande, Vega pendeltågsstation som öppnade 1 april 2019. Från detta datum finns det möjlighet att börja parkera vid den nyanlagda infartsparkeringen sydöst om stationen. Där finns plats för ca 80 fordon.

Under våren installeras cykelparkeringar med skärmtak vid infartsparkeringen.

Under våren har vi också infört parkeringsavgifter på Vega allé och Gaffelseglet. Det är för att säkra en god tillgänglighet i samband med att nya bostadskvarter och parkeringar längs med dessa gator blir klara. Satsningen inleddes 1 februari 2018, då för Barents väg och Vardövägen. Läs mer om detta i foldern i grå ruta. 

Boendeparkering i Vega

Kommunen hyr inte ut eller reserverar parkeringsplatser för enskilda. Boendeparkering ska i första hand ske på fastighetsmark. Fastighetsmark innebär bostadens egna tomt. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka priser och parkeringsvillkor som gäller där.

Vissa fastigheter har inte egen parkeringsyta och boende hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna längs gatunätet. Parkeringen längs gatunätet är öppen för alla och parkering sker mot avgift.

Parkeringsavgifterna är uppdelade i olika taxanivåer enligt nedan.

Parkeringsavgifter

5 kr / timme
50 kr / dygnet
200 kr / vecka
500 kr / månad

Parkeringsavgifterna kan betalas genom köp via parkeringsautomat, genom app eller SMS, läs mer under Mobilbetalning

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 maj 2019