Nya parkeringsmöjligheter i Vega

Den nya knutpunkten för hållbart resande, Vega pendeltågsstation som öppnade 1 april 2019. Från detta datum finns det möjlighet att börja parkera vid den nyanlagda infartsparkeringen sydöst om stationen. Där finns plats för ca 80 fordon.

Infartsparkeringen i Vega - Tidigare störning (2019-12-05)

Flera har hört av sig och påtalat fel med parkeringsautomaten intill Vega pendeltågsstation. Vitala maskindelar har ersatts i parkeringsautomaten och felet ska nu vara åtgärdat. Om du fortfarande upplever fel ska du e-posta felanmälningar till oss på trafik@haninge.se.

Vi vill tacka alla för deras stora tålamod! 

Boendeparkering i Vega

Kommunen hyr inte ut eller reserverar parkeringsplatser för enskilda. Boendeparkering ska i första hand ske på fastighetsmark. Fastighetsmark innebär bostadens egna tomt. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka priser och parkeringsvillkor som gäller där.

Vissa fastigheter har inte egen parkeringsyta och boende hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna längs gatunätet. Parkeringen längs gatunätet är öppen för alla och parkering sker mot avgift.

Parkeringsavgifterna är uppdelade i olika taxanivåer enligt nedan.

Parkeringsavgifter

5 kr / timme
50 kr / dygnet
200 kr / vecka
500 kr / månad

Parkeringsavgifterna kan betalas genom köp via parkeringsautomat, genom app eller SMS, läs mer under Mobilbetalning

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 5 december 2019