Nya parkeringsmöjligheter i Vega

Den nya knutpunkten för hållbart resande, Vega pendeltågsstation som öppnade 1 april 2019. Från detta datum finns det möjlighet att börja parkera vid den nyanlagda infartsparkeringen sydöst om stationen. Där finns plats för ca 80 fordon.

Infartsparkeringen i Vega - Störning

Många beskriver problem och fel med parkeringsutomaten intill Vega pendeltågsstation. Trafikenheten för en kontinuerlig kontakt med leverantören för att se hur felsökningen av problemet fortlöper och vi ber dig att fortsätta e-posta felanmälningar till oss på trafik@haninge.se när maskinen inte fungerar/ accepterar ditt SL-kort.

För att hjälpa vår leverantör ännu mer i felsökandet skulle vi uppskatta om du skickar med det nummer som finns på ditt Access-kort samt om det har fungerat tidigare vid samma maskin.

Vi beklagar detta och försöker lösa problemet på bästa sätt. Vi vill tacka för ditt tålamod! 

Boendeparkering i Vega

Kommunen hyr inte ut eller reserverar parkeringsplatser för enskilda. Boendeparkering ska i första hand ske på fastighetsmark. Fastighetsmark innebär bostadens egna tomt. Fastighetsägaren bestämmer själv vilka priser och parkeringsvillkor som gäller där.

Vissa fastigheter har inte egen parkeringsyta och boende hänvisas till de allmänna parkeringsplatserna längs gatunätet. Parkeringen längs gatunätet är öppen för alla och parkering sker mot avgift.

Parkeringsavgifterna är uppdelade i olika taxanivåer enligt nedan.

Parkeringsavgifter

5 kr / timme
50 kr / dygnet
200 kr / vecka
500 kr / månad

Parkeringsavgifterna kan betalas genom köp via parkeringsautomat, genom app eller SMS, läs mer under Mobilbetalning

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019