Parkering

Foto: Mostphotos

Här kan du läsa om hur du söker parkeringstillstånd, var infartsparkeringarna finns och vilka parkeringsregler som gäller i kommunen.

Nya parkeringsmöjligheter i Vega

Den nya knutpunkten för hållbart resande, Vega pendeltågsstation, öppnar 1 april. Från detta datum finns det möjlighet att börja parkera vid den nyanlagda infartsparkeringen sydöst om stationen. Där finns plats för ca 100 fordon. Parkeringen kommer att vara avgiftsfri under en kortare period/tills de nya parkeringsautomaterna har installerats och tagits i bruk. 

Under våren installeras cykelparkeringar med skärmtak vid infartsparkeringen.

Under våren inför vi också parkeringsavgifter på Vega allé och Gaffelseglet. Det är för att säkra en god tillgänglighet i samband med att nya bostadskvarter och parkeringar längs med dessa gator blir klara. Satsningen inleddes 1 februari 2018, då för Barents väg och Vardövägen. Läs mer om detta i foldern i höger kolumn. 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 29 mars 2019