Parkering

Foto: Mostphotos

Här kan du läsa om hur du söker parkeringstillstånd, var infartsparkeringarna finns och vilka parkeringsregler som gäller i kommunen.

Den 1 februari 2018 inledde vi en satsning för bättre tillgänglighet i stadsdelen Vega med införsel av parkeringsavgift. Parkeringsavgiften utökas till att omfatta fler gator allt eftersom Vega färdigställs. Läs mer om detta i foldern i höger kolumn.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 7 februari 2019