Orten i rörelse: jämställdhet och cykling

Foto: Kristyna Müller

Lekfullt och utforskande med unga tjejer i fokus – Uterum för unga cyklister inviges i centrala Handen november 2016.

I det regionala cykelbokslutet för Stockholms län 2015 får Haninge kommun beröm för satsningen på cykelfrämjande åtgärder. Nu fortsätter vi arbetet med invigningen av ett uterum för unga cyklister. Uterummet ingår i projektet ”Orten i rörelse: jämställdhet & cykling”. Projektet pågick mellan april 2015 och hösten 2016. Projektets syfte var att arbeta med jämställdhet inom cykling för barn och unga och att skapa likvärdiga förutsättningar för unga tjejer och killar att cykla genom Haninges centralort Handen.

– I projektet så gjordes tidigt en analys av vilka platser som används av barn och unga och hur många som cyklar. Det visade sig att denna plats ligger mellan många av de målpunkter som barn och unga rör sig till och från. Det visade sig även att tjejer inte cyklar så mycket, vilket projektet har som mål att arbeta med, säger Ida-Maria Classon, planarkitekt i Haninge kommun.

– Uterummet kan vara en plats att hänga på och bara vara. Det har utvecklats i samråd med tjejer från Vikingaskolan och uppfyller flera av de behov som gruppen har, bland annat att kunna synas men också se ut, att ha en egen plats, men ändå vara med i något större, menar Ida-Maria Classon.

Händelser i projektet

 • 26 november 2015
  Seminarium om jämställdhet och cykling i Haninge Kulturhus
 • 5 september till 28 november 2015
  Utställningen Orten i rörelse: Jämställdhet och cykling i Konsthallen på Haninge Kulturhus.
 • 17 april 2016
  Bortom bilnormen presentation av Orten i rörelse på Färgfabriken
 • 20 november 2016
  uterummet för unga cyklister invigs.

Bakgrund

I projektet ingick att undersöka vilka faktorer som påverkar barn och ungas cykelvanor med fokus på jämställdhet samt att testa dem i en invånardialog i konsthallen, och sedan genomföra en fysisk förändring i det offentliga rummet med utgångspunkt i detta.

Projektet har fått stöd från Boverket och är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur och fritidsförvaltningen i Haninge kommun, tillsammans med Färgfabriken och TMR.

Projektet har fått stöd från Boverket och är ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen i Haninge kommun, Färgfabriken och Tillväxt, miljö och regionplanering.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 augusti 2018