Trafik och gator

Foto: Olof Holdar

Här kan du läsa vad som gäller för till exempel snöröjning, infartsparkeringar och cykelbanor.

Det är Haninge kommun som ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering.

Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverkets om ansvarar för dessa. För mer information besök: trafikverket.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 18 oktober 2019