Trafik och gator

Lagning av så kallade potthål Fotograf: Ola Elgebrandt

Kommunen ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Vi arbetar med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering. Här kan du läsa vad som gäller för till exempel snöröjning, infartsparkeringar och cykelbanor. Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna.

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 april 2016