Trafik och gator

Foto: Mostphotos

Här kan du läsa om till exempel trafiksäkerhet, infartsparkeringar och cykelbanor.

Det är Haninge kommun som ansvarar för nybyggen och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelbanor. Kommunen arbetar också med trafikplanering, trafiksäkerhet och parkering.

Utöver de kommunala gatorna finns statliga och enskilda vägar. Det är Trafikverket som ansvarar för de statliga vägarna. För mer information besök: trafikverket.se

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2020