Hållbart resande

Foto: Mostphotos

Haninge kommun arbetar hårt för att främja hållbara resor. I Haninge ska det vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids stora utmaningar. Utsläppen från resor och transporter står för en majoritet av de växthusgasutsläpp som bidrar till den globala uppvärmningen. Genom att välja gång, cykel eller kollektivtrafik kan vi alla bidra till en grönare planet, samtidigt som vi kan spara en slant, bränna lite fett och minska buller i vårt vackra Haninge.

Haninge kommun, tillsammans med andra aktörer inom trafikområdet, har ett stort ansvar för att planera, bygga och underhålla den infrastruktur som gör det lätt att resa hållbart. Kommunens arbete med hållbara resor syns i styrande dokument som översiktsplanen och klimat- och energistrategin. Men framförallt syns det runt om i Haninge där gång- och cykelbanor växer fram, cykelutbildningar på skolor genomförs och cykelpooler invigs, för att nämna några exempel.

I Haninge finns det idag över 160 kilometer cykelväg och cykelnätet byggs ut kontinuerligt.

Trafikantveckan, Ressmart och Vi är cyklist

Som ett led i arbetet med hållbara resor deltar Haninge i det Europeiska initiativet trafikantveckan. Den pågår mellan 16 och 22 september 2019.

Haninge deltar även inom ett nätverk som heter "Ressmart", tillsammans med andra kommuner i Stockholms län. Syftet är att främja hållbara resor.

Vi har tillsammans tagit fram en kampanj som ska uppmuntra cyklande och heter ”Vi är cyklist”. Du hittar länkar till sidor där du kan läsa mer om Trafikantveckan och ta del av kampanjen Vi är cyklist i grå rutan. 

Samarbete för att etablera fler bilpooler i Haninge

I vissa situationer är det nödvändigt att använda bil. Kanske behöver du skjutsa barnet till en fotbollsmatch eller ridtävling eller kanske behöver du använda en bil för att hämta någon stor vara från en affär. Då kan en bilpool vara ett alternativ, som gör att du inte behöver äga en bil. Haninge kommun tillsammans med bostadsbyggare arbetar nu hårt för att etablera fler bilpooler i Haninge. Vi har bland annat fått stöd från Energimyndigheten för att bedriva ett forskningsprojekt som heter "samverkansmodell bilpool" som pågår fram till och med 2018. 

Arbetet med hållbara resor inom framtagande av stadsutvecklingsplan för Haninge Stad 

En viktig aspekt i arbetet med den regionala stadskärnanen är att främja hållbara resor. Som underlag för arbetet med stadsutvecklingsplan för Haninge stad har olika utredningar tagits fram. Några av dessa utredningar finns länkade till under fliken "dokument" i grå ruta. Du hittar även en länk till att läsa mer om arbetet med stadsutvecklingsplanen för den regionala stadskärnan. 

Hitta andra att samåka med

Samåkning är bra för både plånbok och miljö och det blir allt vanligare. Idag finns många olika webbplatser som matchar ihop förare och passagerare.

För många är det en ekonomisk fråga att samåka men det är också trevligt med sällskap och så är det bättre för miljön. Samåk till jobbet, samåk på fritiden eller i tjänsten. Se det inte som att du måste samåka fem dagar i veckan till och från jobbet. Du kan istället fundera på om du kan börja samåka en dag i veckan.

För att samåkningen ska bli ett seriöst alternativ för det stora flertalet krävs att fler hänger på trenden.

Framgångsfaktorer för samåkning är enligt Trafikverket:

  • Samma arbetsplats eller bostad – samma målpunkter, samma informationsnät och bekanta personer
  • Snarlika och regelbundna tider
  • Samma kön – kvinnor åker helst med kvinnor
  • Lång färdväg – minst 20 km enkel väg
  • Liten tidsförlust jämfört med att köra själv
  • Dålig kollektivtrafik – få alternativ till bil
  • Få eller dyra parkeringsplatser vid arbetsplatsen

Webbplatser för samåkning

Här nedan ser du länkar till olika webbplatser där du gratis kan annonsera efter ressällskap. Där kan du också fråga om att få följa med någon annan i deras bil.

skjutsgruppen.nu

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2020