Trafik och resor

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Vi vill därför att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet.

På de här sidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerheten, men också vad som gäller för parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera.

Viktig information om Vegas infartsparkering

På grund av tekniska problem med parkeringsautomaten på Vega stations infartsparkering har den tillfälligt tagits ur drift.

Parkering är tillåten utan avgift, dock högst 24 timmar. 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 17 januari 2020