Trafik och resor

Ett väl fungerande transportsystem är viktigt eftersom trafiken berör oss alla dagligen. Vi vill därför att vägnätet ska ha god trafiksäkerhet och framkomlighet.

På de här sidorna kan du läsa om hur kommunen jobbar för trafiksäkerheten, men också vad som gäller för parkering, vinterväghållning, skrotning av fordon med mera. 

Kontakt för den här sidan: haningekommun@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 mars 2020