Upphandling

Tornberget är ett helägt kommunalt bolag och våra upphandlingar sker därför i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Alla våra upphandlingar annonseras via Opic/Visma TendSigns hemsida. 

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019