Byggnation

Tornberget genomför ombyggnader, tillbyggnader och nybyggnader inom det egna fastighetsbeståndet på uppdrag av Haninge kommun. Vi har ingen egen producerande byggverksamhet, men ansvarar för förprojektering, projektering, upphandling och genomförande vid byggentreprenader.

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 16 januari 2020