Årsredovisning

Vår årsredovisning är upplagd så att den inleds med en kort beskrivning av vilka åtgärder som utförts i de olika fastigheterna. Dessa redovisas objekt för objekt i bokstavsordning. Därefter följer sammanfattningar från olika verksamhetsområden, ett par översikter, måluppfyllelse och slutligen den formella årsredovisningen med förvaltningsberättelse inklusive hållbarhetsredovisning, resultat- och balansräkning, förändring i eget kapital samt kassaflödesanalys.

Vår förhoppning är att den ska ge en god inblick i Tornbergets verksamhet.

Kontakt för den här sidan: kontakt@tornberget.se

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019