Edustajien haastattelut

Haningen kunnan suomenkielinen verkkotoimitus on haastatellut ruotsinsuomalaisten edustajia. Asetimme jokaiselle edustajalle viisi kysymystä, joihin he saivat vastata kirjallisesti.

Ruotsinsuomalaisten edustajat. Kuvassa vasemmalta: Pirkko Sinkkonen, Lea Åkerblad, Leena Niemi, Terttu Hepolehto, Esa Kalasniemi. Foto: Martin von Pfaler

Edustajat

 • Lea Åkerblad
 • Pirkko Sinkkonen
 • Esa Kalasniemi
 • Terttu Hepolehto
 • Leena Niemi

Kysymykset

 1. Mitä sinulle merkitsee toimia Haningen ruotsinsuomalaisten edustajana?
 2. Millä tavoin aiot toimia ottaaksesi selvää siitä, mitkä kysymykset ovat ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle tärkeitä?
 3. Onko sinulla omia kysymyksiä, joista sinulla on aikomus puhua dialogeissa? Mitä?
 4. Mikä on henkilökohtainen mielipiteesi dialogiryhmiin perustuvasta mallista, eli siitä, että ruotsinsuomalaisista kysymyksistä keskustellaan suoraan hallintojen virkamiesten kanssa?
 5. Onko sinulla jotakin sanottavaa Haningen ruotsinsuomalaisille?

Vastaukset

Pirkko Sinkkonen

 1. Minusta on hyvin tärkeää edustaa ruotsinsuomalaisia Haningessa. Hoidan ensi sijassa eläkeläisten kysymyksiä ja yritän keskustella poliitikkojen ja virkahenkilöiden kanssa suomenkielisten eläkeläisten tilanteesta ja tarpeista.
 2. Olen Haningen eläkeläisyhdistys Reippaan sekä Ruotsissa toimivan Suomalaisten Eläkeläisten Keskusliiton puheenjohtaja, joten osallistun mielelläni kokouksiin ja saan jäseniltä valtavasti puheluita. Tiedotan eläkeläisille kirjeitse ja sähköpostitse vaikka viimeisten kahden vuoden aikana onkin ollut melkein mahdotonta tavata fyysisesti.
  Otan tarvittaessa yhteyttä sekä virkahenkilöihin, että poliitikkoihin.
 3. Ainoa oma kysymykseni on, kuinka kunnassa noudatetaan vähemmistölakia.
 4. Dialogiryhmät ovat erittäin tärkeitä, koska niissä tarjoutuu mahdollisuus keskustella meille tärkeistä kysymyksistä suoraan virkahenkilöiden kanssa. Luulen, että Haninge on tässä pitkällä.
 5. Terveiset kaikille Haningen ruotsinsuomalaisille, että ottakaa yhteyttä ja yrittäkää tulla neuvonpitoihin. Olemme tässä kunnassa ylpeitä suomalaisia!

Lea Åkerblad

 1. Olen eläkeläisyhdistys Reippaan uusi edustaja. On kunnianarvoinen asia, että minut on valittu mukaan tähän ryhmään.
 2. Teen Suomiseuran kanssa työtä, mikä meille ruotsinsuomalaisille on tärkeää.
 3. En voi mainita mitään tällä hetkellä.
 4. On erittäin tärkeää, että voimme keskustella suoraan hallintojen virkamiesten kanssa.
 5. Säilyttäkää suomen kielenne. Se on meriitti töitä hakiessa. Minulla on siitä omaa kokemusta.

Terttu Hepolehto

 1. Otan tehtäväni vastaan kunnialla ja luottamuksella.
 2. Tunnen paljon ruotsinsuomalaisia, joten suusta suuhun -menetelmä on yksi parhaimmista. Keskustelut antavat aina uusia ideoita. Facebook on tänä päivänä tiedonlähde, missä otetaan esille paljon ruotsinsuomalaisten asioita. Monella ruotsinsuomalaisella yhteisöllä on oma sivu, esimerkiksi Tukholman suomalaiset, Suomalaiset eläkeläiset, Haningen suomiseura, ynnä muut. Radiouutiset ja keskustelut antavat vinkkejä, mitä olisi parannettavissa meidän suomalaisten keskuudessa.
 3. Tällä hetkellä ei ole vielä omia kysymyksiä, mutta eiköhän niitäkin tule, kun pääsemme alkuun.
 4. Malli vaikuttaa hyvältä. Asiat eivät jää vain ”riippumaan”, kun ei tiedetä, miten mennä eteenpäin.
 5. Malttia, kaikki vie aikansa, mutta yhteisvoimin pääsemme eteenpäin.

Leena Niemi

 1. Haningen ruotsinsuomalaisten edustajana oleminen on ollut hauskaa ja mielenkiintoista.
  Erityisesti pandemian aikana se on tuonut sisältöä olemassaoloon, joka muuten olisi ollut aika köyhää. Muiden ihmisten tapaaminen tuo minulle energiaa ja toivon voivani antaa jotakin takaisin.
 2. Jatkaa sosiaalisten yhteyksien ylläpitämistä eri yhteyksissä ja keskustelujen kautta selvittää, mikä heille on tärkeätä.
 3. Olen kiinnostunut kulttuurista kaikissa sen muodoissa ja aion myös jatkossa yrittää saada enemmän ihmisiä osallistumaan kulttuuriasioihin.
 4. Suora yhteys hallintojen virkahenkilöihin ja kunnan poliitikkoihin on ehdottomasti paras ratkaisu.
 5. Toivon, että ihmiset olisivat enemmän aktiivisia ja osallistuisivat eri asioihin, erityisesti nuoremmat henkilöt, koska minun ikäiseni alkavat olla vähän ”homeessa”, menettäen ”tulevaisuudenajattelunsa”.

Esa Kalasniemi

 1. Edustajuuteni on puoluepoliittisesti riippumaton. Tavoitteeni on saada mahdollisimman hyvä kontakti Haningessa asuvien ruotsinsuomalaisten kanssa, jotta saisin käsityksen, mitkä asiat ovat tärkeimpiä useimmille.
 2. Tulen tapaamaan sekä yhdistyksiä, että yksilöitä eri yhteyksissä, jolloin voin aktiivisesti esittää kysymyksiä ja kuunnella ihmisten mielipiteitä ja käsityksiä kunnan asioista sekä siitä, kuinka heidän yhteydet kunnan eri toiminta-aloihin toimivat, eli mitkä asiat toimivat hyvin ja mitkä voisivat toimia paremmin.
 3. Tulen puhumaan asioita, joista kunnan ruotsinsuomalaiset toivovat keskusteltavan. Luonnollisesti tulen itse kokemuksieni perustella esittämään lisäkysymyksiä, jotka liittyvät heidän herättämiinsä kysymyksiin.
 4. Ehkä malli on hyvä alku, mutta luulen että ajan ja kokemuksien myötä sitä tullaan kehittämään tarpeen mukaan.
 5. Toivon, että mahdollisimman monet Haningen ruotsinsuomalaiset, ikään ja sukupuoleen katsomatta, seuraisivat ja osallistuisivat yleisesti kunnan kehitykseen ja tapahtumiin, ja erityisesti seuraisivat asioita, joilla on merkitystä ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle Haningessa.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022