Tietoa covid-19 -rokotuskampanjasta

Region Stockholm vastaa alueen asukkaiden rokottamisesta. Haningen kunta toimii yhteistyössä alueellisten ja valtakunnallisten viranomaisten kanssa ehkäistäkseen tartunnan leviämistä ja lieventääkseen sen aiheuttamia vaikutuksia alueen ja kunnan toimintaan.

En sköterska håller en vaccinspruta mot en patients arm. Foto: Mostphotos

Haningen kunta vastaa yhteistyössä Region Stockholmin kanssa priorisoitujen väestöryhmien rokottamisesta Haningen hoiva- ja hoitotoiminnan puitteissa. Väestön rokotukset suoritetaan askeleittain rokotteen saatavuuteen nähden.

Lisätietoja rokottamisesta Haningessa

Haningessa rokotukset suoritetaan järjestelmällisesti, turvallisesti ja tartuntaa välttäen, kansanterveysviranomaisen tärkeysjärjestyksen mukaan. Region Stockholm ilmoittaa rokottamiskampanjan toimeenpanomallista.

Rokotuksen covid-19-tautia vastaan saa maksuttomasti.

Kansanterveysviranomaisen tärkeysjärjestys

Kansanterveysviranomainen on laatinut tärkeysjärjestyksen, jonka mukaan ne, joilla on suurin suojelutarve vakavaa sairastumista vastaan, asetetaan etusijalle.

1. vaihe

Ensin rokotetta tarjotaan seuraaville henkilöille rokotuskampanjan niin sanotussa ensimmäisessä vaiheessa.

 • Tehostetussa palveluasumisessa asuvat ikäihmiset sekä henkilöt, joilla on kotipalvelu.
 • Lähellä tehostetussa palveluasumisessa asuvia ikäihmisiä tai kotihoidossa työskentelevä henkilökunta.
 • Aikuiset, jotka asuvat yhdessä henkilön kanssa, jolla on kotipalvelu.

2. vaihe

Kampanjan toisessa vaiheessa rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille:

 • Yli 65-vuotiaat.
 • Henkilöt, joilla on erityinen sairaustila, jotka esimerkiksi ovat läpikäyneet siirtoleikkauksen tai ovat dialyysissä, tai asuvat jonkun vastaavan kanssa.
 • LSS-tukea tai henkilökohtaista apua saavat aikuiset henkilöt.
 • Muu hoiva- ja hoitohenkilökunta, joka työskentelee lähellä hoiva- tai hoitopotilaita.

3. vaihe

Kampanjan kolmannessa vaiheessa rokotetta tarjotaan seuraaville ryhmille:

 • 60-64-vuotiaat,
 • Yli 18-vuotiaat, joiden sairaus tai lääketieteellinen tila johtaa riskiin sairastua vakavasti covid-19-tautiin. Esimerkkejä tällaisesta ovat sydän- ja verisuonisairaudet, diabetes tai Downin oireyhtymä.
 • Henkilöt, joilla määrätystä syystä on vaikeaa noudattaa covid-19-taudin levittämisen ehkäisemistä koskevia suosituksia. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi dementiapotilaat.

4. vaihe

 • Muu 18 ikävuotta täyttänyt väestö.

Tietyissä tapauksissa rokottamisen yhteydessä saattaa syntyä ylijäämäannoksia, joita ei voida turvallisesti kuljettaa edelleen. Tällöin muille, etusijalla oleville ryhmille voidaan tarjota mahdollisuutta rokottautua.

Senast uppdaterad: 5 september 2022