Kunnan tavoitteet ja budjetti vuodelle 2023

Kunnanvaltuusto hyväksyi 12. joulukuuta 2022 Haninge-liittoutuman (Maltillisen kokoomuksen, Liberaalien ja Kristillisdemokraattien) vuosille 2023–2024 laatiman, korjatun Tavoitteet ja budjetti -asiakirjan. Tavoitteet ja budjetti kertoo visiosta ja tavoitteista, joihin kunnan halutaan pyrkivän. Siinä selvitetään, kuinka paljon varoja eri toiminta-alueille, kuten koululle, vanhustenhoidolle, kulttuurille ja vapaa-aikatoiminnalle jaetaan. Lisäksi se sisältää myös vuoteen 2026 ulottuvan taloussuunnitelman ja investointibudjetin.

En hög med sedlar på ett bord Foto: Mostphotos

Kunta saa yhdeksän uutta tavoitetta tulevalle istuntokaudelle. Tavoitteet, joiden täyttymistä seurataan joka vuosi, ovat:

  • Asukkaiden turvallisuuden lisääminen
  • Koulu, jossa keskitytään tiedon hankkimiseen ja oppimisrauhaan
  • Mielekkään vapaa-aikatoiminnan tarjoaminen asukkaille
  • Elinkeinoelämän kasvattaminen ja itsensä työllistämisen lisääminen
  • Hyvässä järjestyksessä oleva talous
  • Määrätietoinen ympäristötyö
  • Asuntojen ja lähialueiden viihtyisyys
  • Kunnan hyvinvointipalveluiden laadukkuus
  • Kunta vetovoimaisena työnantajana

Vuoden 2023 tulokseksi budjetoidaan 107,4 miljoonaa kruunua, mikä vastaa 1,8 prosenttia kunnan budjetoiduista tuloista ja yleisestä valtion tuesta. Kunnan toiminnan budjettikehys vuodelle 2023 on noin 6 miljardia kruunua, runsaat puoli miljardia enemmän kuin vuonna 2022. Osan varoista on tarkoitus kattaa lisääntyvät kustannukset, kuten vuokrannostot ja lisääntyneet henkilöstökustannukset. 

Vesi- ja viemärirakentamiseen, uudisrakentamiseen, remontointiin sekä muuhun projektointiin käytettävissä oleva investointivolyymi on kokonaisuudessaan noin 1,1 miljardia kruunua.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023