Detaljplan för Dalarö Strand, Dalarö 2:132

En framsiktsbild över Dalarö strand Foto: Brunnberg & Forshed

Strand hotell har en anrik historia men idag ser både behoven och byggnaden annorlunda ut än vid förra sekelskiftets början då hotellet byggdes. Laga kraft vunnen detaljplan medger bostäder med utrymme för handel.

Laga kraft vunna handlingar

Planbeskrivning

Plankarta

PLANSKEDE

Uppdrag: 20 februari 2012
Samråd: 10 mars - 20 april 2015
Granskning: 1 februari - 29 februari 2016
Antagande: 9 oktober 2017
Laga kraft: 7 juni 2018

Kontakt för den här sidan: plan@haninge.se

Senast uppdaterad: 25 november 2018