Föräldrabalken

Överförmyndarverksamheten styrs av föräldrabalkens bestämmelser.

Överförmyndarnämndens tillsynsroll regleras i kapitel 16. I kapitel 12 finns allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Kapitel 13 innehåller regler för föräldrars förmyndarförvaltning. Motsvarande regler för förordnade förmyndare, gode män och förvaltare framgår av kapitel 14.

Överförmyndarnämnden berörs också av flera lagar, bland annat förvaltningslagen, sekretesslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS).

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2018