Vi som arbetar på enheten

Enhetschef

Niklas Näslund
niklas.naslund@haninge.se

Förvaltningsjurist och nämndsekreterare

Fredrik Fahlander
fredrik.fahlander@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 10

Överförmyndarhandläggare

Vid allmänna frågor där du inte vet vilken handläggare som ansvarar, maila till overformyndaren@haninge.se

Om du har namnet på handläggaren kan du kontakta dem på adresserna nedan:

Karin Karlsson
karin.karlsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 21 och dag 23

Ann-Sofie Jansson
ann-sofie.jansson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 6, dag 9 (män) och dag 22

Anna Pennanen
anna.pennanen@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 7, dag 11 och dag 30 (kvinnor)

Andrea Gunnarsson
andrea.gunnarsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 18(kvinnor), dag 20,  dag 25 

Sofia Karlsson
sofia.karlsson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 8, dag 14 (kvinnor) och dag 17

Nathalie Bothén
nathalie.bothen@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 12, dag 26 och dag 31

Rebecca Hollander
rebecca.hollander@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 2, dag 9 (kvinnor), dag 15 

Malin Åberg
malin.aberg@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 5, dag 13 och dag 30 (män)

Adam Pektas (tar Romina Qadars dagar tills vidare)
adam.pektas@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 3, dag 16 och dag 28 (kvinnor)

Carina Illner
carina.illner@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 4, dag 19 och dag 29 (män)

Clara Hammarlund
clara.hammarlund@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 18 (män), dag 24 och dag 27 

Marielle Svensson
marielle.svensson@haninge.se

Handlägger ärenden för huvudmän och barn födda dag 1, dag 14 (män), dag 28 (män) och dag 29 (kvinnor)

Granskare

Assistent

Rekryteringssamordnare

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 januari 2020