God man

En god man är ställföreträdare för den som själv har svårt att tillvarata sina intressen. Den som har god man kallas för huvudman.

Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga. Gode mannen ska fråga efter huvudmannens samtycke till alla större rättshandlingar utom de som berör den dagliga hushållningen.

Behov av god man

Frågan om behov av god man uppstår ofta när en person inte själv klarar att sköta sina ekonomiska angelägenheter eller förvalta sina tillgångar. Det kan till exempel gälla personer med demens, psykisk sjukdom, utvecklingsstörning, förståndshandikapp med flera

En god man får inte förordnas om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt. En person kan ibland få hjälp att sköta sin ekonomi via fullmakt eller "egna medel" hos socialtjänsten. Andra alternativa åtgärder är boendestöd och kontaktpersoner.

Läs mer om godmanskap

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 juni 2017