Om god man vid motstridiga intressen mellan ställföreträdare och huvudman

Ibland uppstår situationer där du som god man/förvaltare inte har rätt att företräda din huvudman. Det kan vara när ni har motstridiga ekonomiska eller rättsliga intressen. På denna sida kan du få några exempel på när god man kan behöva utses för din huvudman.

För myndiga personer som redan har en god man eller förvaltare (s.k. huvudmän) kan jävssituationer uppstå där det är nödvändigt att en god man förordnas för att tillfälligt företräda huvudmannen. Det rör sig om situationer där gode mannen eller förvaltaren (eller dennes make/sambo eller någon företräds av gode mannen/förvaltaren) ska rättshandla med huvudmannen.

Det kan handla om varierande förhållanden såsom köp, lån, hyra, byte m.m. mellan huvudmannen och gode mannen/förvaltaren oavsett vilken typ av vara, objekt eller rättighet som rättshandlingen rör.

En tillfällig god man behövs även i dödsbo där huvudmannen och gode mannen/förvaltaren båda är delägare.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 27 april 2018