Jag vill bli god man eller förvaltare för anhörig

Ibland kan det bli aktuellt att man vill anmäla intresse att ta ett eller ta över ett uppdrag som god man eller förvaltare för en anhörig. Då ska du läsa denna information.

Att bli god man eller förvaltare för anhörig som inte har god man eller ännu

Om du har en anhörig som behöver god man eller förvaltare och ni är överens om att du ska bli god man eller förvaltare så får din anhöriga föreslå dig som god man i sin ansökan om god man. Om din anhörig inte förstår att ansöka kan du själv eller annan nära anhörig ansöka och föreslå dig som ställföreträdare.

Ansökningsblankett avseende god man eller förvaltare (blanketten ligger först i rutan med rubriken "Ansökan")

Information om vem som kan ansöka om god man

Vill du veta mer om vad som kan ingå i uppdraget eller veta vilka kontroller av dig som kommer att genomföras vid bedömningen av din lämplighet kan du läsa mer via länkarna nedan.

God man och förvaltare - vad har de för uppgifter

Information om uppdragets olika delar

Information om nämndens lämplighetskontroller

Att bli god man eller förvaltare för anhörig som redan har en ställföreträdare utsedd

Om du har en anhörig som redan har en god man eller förvaltare och ni är överens om att du ska ta över som god man eller förvaltare så får din anhöriga föreslå dig som ny god man i sin ansökan om byte. Om din anhörig inte förstår att ansöka kan du själv eller annan nära anhörig ansöka om bytet och föreslå dig som ny ställföreträdare. Observera att nuvarande god man eller förvaltare också måste begära sig entledigad.

Ansökningsblankett för byte av god man eller förvaltare (blanketten ligger under rubriken "Entledigande och byte")

Ansökningsblankett för begäran om entledigande (blanketten ligger under rubriken "Entledigande och byte")

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 11 september 2018