Jag vill ta uppdrag/nya uppdrag som god man eller förvaltare

Denna sida riktar sig till helt nya ställföreträdare och till ställföreträdare som vill ta fler uppdrag för personer som vänder sig till nämnden för att få en god man. Anmälan gör du via bildlänken direkt till höger om denna text. Vill du endast anmäla ditt intresse för ett uppdrag för en specifik person ska du inte anmäla ditt intresse på denna sida.

Hur du gör intresseanmälan

Oavsett om du har uppdrag sen tidigare eller vill ta uppdrag via oss för första gången lämnar din intresseanmälan via bildlänken till höger om detta stycke.

Vill du bara förordnas som ställföreträdare för viss person är detta inte rätt sida för dig. Du ska då istället läsa på underrubriken till denna sida som heter "Jag vill bli god man eller förvaltare för anhörig"

För dig som redan har uppdrag och vill ha fler

Om du har uppdrag hos nämnden och vill ta fler uppdrag vill vi gärna att du anmäler ditt intresse via anmälningsrutan till höger "Anmäl ditt intresse för att bli god man eller förvaltare".

För dig som vill anmäla intresse för att ta uppdrag för första gången

Antalet godmanskap och förvaltarskap ökar. Överförmyndarnämnden vill begränsa antalet uppdrag som en god man / förvaltare har och därför finns ett stort behov av att rekrytera nya, lämpliga gode män och förvaltare. Är du en av dem?

Södertörns överförmyndarnämnd har störst behov av god man/förvaltare för personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem. Vi söker därför särskilt dig som kan tänka dig att stödja personer med den typen av problematik. Vi har för närvarande inte lika omfattande behov av ställföreträdare för enklare uppdrag så som för äldre och dementa personer.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Registerkontroll:

Enligt föräldrabalken ska den som utses till god man eller förvaltare vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". För att tillgodose detta får du inte förekomma i varken Kronofogdemyndighetens register, i socialtjänstens register eller i Polisens belastningsregister. Du får inte heller ha förvaltare vilket intygas genom att du lämnar in ett så kallat förvaltarfrihetsbevis (behövs endast om du är folkbokförd i annan kommun är Botkyrka, Haninge, Huddinge Nynäshamn eller Tyresö).

Grupputbildning och test: 

Om du klarar registerkontrollen kommer du att bli kallad till en grupputbildning på cirka två och en halv timme på överförmyndarnämnden. Utbildningen avslutas med ett test som är en del av lämplighetsprövningen av dig som ställföreträdare. Endast de personer som klarar testet kan gå vidare att bli ställföreträdare.

Lämna in din intresseanmälan!

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare så behöver du registrera dig via bildlänken till höger på denna sida. 

Information om personuppgifter

I samband med att du undertecknar intresseanmälan samtycker du till att Södertörns överförmyndarnämnd registrerar och behandlar de uppgifter du lämnat där om dig enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter som lämnas används för rekrytering och information till personer som vill åta sig uppdrag som god man eller förvaltare i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Tyresö kommun. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik. Uppgifterna är offentliga, vilket innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Mer om behandling av personuppgifter

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 8 oktober 2018