Överförmyndarnämndens handläggning av ärenden

På underrubrikerna till denna sida tar nämnden upp ämnen som kan vara till nytta för dig som har kontakt med överförmyndarnämnden.

Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Frågor om byte och klagomål på god man eller förvaltare ligger under

Bra att veta - för dig som har en god man /förvaltre eller vill ansöka om en

 

Om du saknar något på denna sida kontakta:

rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019