Överförmyndarnämndens handläggning av ärenden

På underrubrikerna till denna sida tar nämnden upp ämnen som kan vara till nytta för dig som har kontakt med överförmyndarnämnden.

Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Om du saknar något på denna sida kontakta:

rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 september 2018