God man och förvaltare - vad har de för uppgifter?

Många gånger kan frågor uppstå om vad som är en god man och förvaltares uppgift och vad som istället ska utföras av annan person. Här kommer därför ett förtydligande av vad som ingår i uppdragen.

Vem gör vad? Vad gör en god man/förvaltare?

Det finns många förväntningar på vad en god man/förvaltare ska göra. I ditt registerutdrag kan du se vad som ingår i just ditt uppdrag.

En ställföreträdare behöver inte ha kunskap om allt, men ska kunna ta reda på det som behövs. Ställföreträdaren är inte en läkare, chaufför, mäklare, kurator, städare, revisor, och så vidare. Om någonting behöver göras ska du se till att det blir gjort – utan att i första hand göra det själv. Du kan t.ex. ansöka om en insats, beställa en tjänst eller kontakta anhöriga.

Det finns ingenting som hindrar att du gör mer för huvudmannen än vad som ingår i ditt uppdrag, men du kan inte räkna med att få arvode för alla insatser du gör. Man brukar säga att det ingår en viss ideell del i uppdraget som god man/förvaltare.

Ställföreträdaren ska (om uppdraget omfattar alla tre delar):

Ta reda på vilka insatser/stöd/hjälp huvudmannen har rätt till i samhället.

Ansöka om bidrag och annan hjälp, t.ex. bostadsanpassning, hemtjänst, boendestöd. Om huvudmannen inte har rätt till stöd från myndigheter, kan ställföreträdaren t.ex. undersöka om det är möjligt att ansöka om medel ur fonder.

 • Överklaga om huvudmannen får avslag på en ansökan, om det finns skäl att överklaga.
 • Fylla i blanketter, lämna in deklaration.
 • Ha kontakt med myndigheter, begära information från myndigheter.
 • Betala huvudmannens löpande räkningar.
 • Lägga upp en lämplig budget.
 • Se till att huvudmannen har lämpligt försäkringsskydd.
 • Komma överens om en avbetalningsplan med den huvudmannen är skyldig pengar, vid be-hov ansöka om skuldsanering.
 • Begära offert och anlita städfirma, flyttfirma, jurist, eller annat, om det behövs.
 • Med hjälp av mäklare köpa/sälja hus/lägenhet.
 • Säga upp hyresavtal, ansöka om nytt boende. Ingå nödvändiga avtal t.ex. för telefon och el.
 • Ha regelbunden kontakt med och besöka den du är ställföreträdare för.

 

Vad behöver göras?

Göra inköp, städa, tvätta, hänga gardiner, putsa fönster.

 Vem ska göra det?

Anhöriga, hemtjänst, städfirma.

Skjutsa huvudmannen till läkare, hämta ut medicin.

 Färdtjänst, ledsagare, anhöriga.

Köra möbler vid flytt, inköp av stora saker.

Ställföreträdaren kan hjälpa huvudmannen att   beställa saker mot faktura, och beställa leve-rans.

Påminna om möten, motivera huvudmannen.

Boendestödjare, kurator, anhöriga.

 

Klä på sig, äta, ta medicin, sköta sin hygien

Anhöriga, personliga assistenter, personal i boende.

Föräldramöte för huvudmannens barn, ansöka om   någonting för barnen eller annan i huvud-mannens familj.

Socialtjänsten kan bevilja insatser.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 januari 2020