Fortbildning för ställföreträdare

Flera föreläsningar kommer att genomföras under 2019. Olika föreläsare kommer att bjudas in till varje tillfälle

Södertörns överförmyndarnämnd arbetar fortlöpande med att förbättra stödet och de utbildningar som erbjuds till er ställföreträdare.

Som en led i detta arbete har nämnden i år planerat in ett antal föreläsningar. En föreläsning har redan ägt rum. Då föreläste handläggare på nämnden, handläggare på Haninges äldreförvaltning samt Haninges LSS-handläggare.

Under mars och april kommer ytterligare två föreläsningar att äga rum. I mars kommer en psykolog att informera om neuropsykiatriska sjukdomar och psykisk störning. I april kommer en jurist från en jurist från Konsumenternas bank och finansbyrå. Vi ska även försöka boka in en budget- och skuldrådgivare till det tillfället.

Håll utkik på denna sida om när det går att anmäla sig till dessa föreläsningar.

Om du har några frågor kan du med fördel kontakta rekryteringen

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 februari 2019