Fortbildning för ställföreträdare

Nämnden har under våren 2019 inlett arbetet med fortbildning av våra ställföreträdare genom tillhandahållande av föreläsningar

Södertörns överförmyndarnämnd arbetar fortlöpande med att förbättra stödet och de utbildningar som erbjuds till er ställföreträdare.

Som en led i detta arbete har nämnden ordnat ett antal föreläsningar under våren 2019. Föreläsningsmaterialet från de föreläsningar som har varit ligger upplagda här.

Håll utkik på denna sida efter information om kommande föreläsningstillfällen. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut till alla som har meddelat nämnden sin e-postadress.

Om du har några frågor kan du med fördel kontakta rekryteringen

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2019