Fortbildning för ställföreträdare

Flera föreläsningar kommer att genomföras under 2019. Olika föreläsare kommer att bjudas in till varje tillfälle

Södertörns överförmyndarnämnd arbetar fortlöpande med att förbättra stödet och de utbildningar som erbjuds till er ställföreträdare.

Som en led i detta arbete har nämnden i år planerat in ett antal föreläsningar. En föreläsning har redan ägt rum. Då föreläste handläggare på nämnden, handläggare på Haninges äldreförvaltning samt Haninges LSS-handläggare.

Nästa fortbildningstillfälle äger rum på kvällen den 23 april 2019. Då kommer en jurist från Konsumenternas bank och finansbyrå samt en budget- och skuldrådgivare. Inbjudan skickas ut cirka en månad innan och påminnelse cirka två veckor innan.

Ett e-postmeddelande med inbjudan och länk till anmälan har gått ut till alla ställföreträdare som vi har e-postadress till.

Om du har några frågor kan du med fördel kontakta rekryteringen

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 april 2019