Enkät 2017

Under hösten 2017 genomförde Södertörns överförmyndarnämnd ett enkätutskick gemensamt med Nacka och ett flertal andra överförmyndare i storstockholmsområdet.

Södertörns överförmyndarnämnd har fått enkätsvar framtagna avseende våra kommuner. Nedan finns länkar till vad såväl huvudmännen som ställföreträdarna svarade.

När det gäller de personliga kommentarerna så är de inte med i filerna nedan. Nämnden har dem dock och kommer att ta även dem i beaktande när enkätsvaren analyseras och vi tar ställning till om förändringar behövs.

Enkätsvar ställföreträdarna

Enkätsvar huvudmännen

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019