E-Wärna

God man eller förvaltare för myndiga personer - digital årsräkning

Nämnden hade hoppats på att under 2018 kunna erbjuda alla ställföreträdare att föra sin kassabok digitalt i ett datasystem som heter E-Wärna. I nuläget vet vi inte om det kommer att öppnas eller när.

Programmet öppnas upp på en egen hemsida. När redovisningsåret har passerat kan kassaboken med en knapptryckning överföras till en årsräkningsblankett i systemet. Årsräkningen lämnas sedan in digitalt tillsammans med kassaboken och de bilagor som du själv har scannat in och bifogat till kassaboken.

En länk till det nya systemet kommer att finnas på denna sida om och när vi släpper det för alla. Här kommer det också att läggas upp instruktionsmaterial. För att kunna logga in i E-Wärna behöver du ha e-legitimation.

God man för ensamkommande barn - digital redogörelse/arvodesräkning

SEn den 1 april 2018 erbjuder nämnden alla gode män för ensamkommande barn att lämna in kvartalsredogörelser digitalt i ett datasystem som heter E-Wärna.

En länk till det nya systemet finns på underrubriken till denna sida (i vänsterkolumnen). Där ligger det också instruktionsmaterial. För att kunna logga in i E-Wärna behöver du ha e-legitimation.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 september 2018