E-Wärna

God man eller förvaltare för myndiga personer - digital årsräkning

Tyvärr har systemet fortsatt för stora brister för att det ska kunna bli en tidsvinst för er ställföreträdare att lämna in årsräkning via E-Wärna eller för oss att granska dem i E-Wärna. Därför kommer E-Wärna inte att erbjudas till er.

God man för ensamkommande barn - digital redogörelse/arvodesräkning

Nämnden erbjuder alla gode män för ensamkommande barn att lämna in kvartalsredogörelser digitalt i ett datasystem som heter E-Wärna.

En länk till det nya systemet finns på underrubriken till denna sida (i vänsterkolumnen). Där ligger det också instruktionsmaterial. För att kunna logga in i E-Wärna behöver du ha e-legitimation.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 4 mars 2019