Viktigt att tänka på vid semester

Vad gäller för dig som är ställföreträdare när du ska resa bort på semester?

Givetvis kan du åka på semester. Vi uppmanar dig att förbereda allt ordentligt inför semestern och informera berörda parter runt din huvudman om den (exempelvis hur länge du kommer att vara borta och hur man eventuellt kan nå dig om något akut skulle inträffa).

Du bör planera inför din resa genom att se till att det exempelvis finns extra matpengar/fickpengar till huvudmannen under din frånvaro och att eventuella räkningar som kommer att förfalla under semestern registreras för betalning innan du reser.

Kanske har du någon bekant/blomvakt som har möjlighet att ta hand om eller skicka vidare särskilt viktig post som dyker upp under semestern. Om du är borta mer än några få veckor behöver du se över möjligheten till detta eller möjligheten att tillfälligt eftersända din post dit där du vistas.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2020