Kungörelse av förvaltarskap

Nämnden har uppmärksammats på att tingsrätterna ibland missar att kungöra beslut om förvaltarskap i post- och inrikes tidningar

Det kan tyvärr få stora konsekvenser för huvudmannen om förvaltaren räknat med att banken hade fått information om förvaltarskapet.

I alla ärenden där förvaltarskap anordnas är det av denna anledning viktigt att du som förvaltare själv snarast kontaktar huvudmannens banker och ser till att de registrerar i sitt system att förvaltarskap föreligger för huvudmannen.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 2 maj 2019