Förvalta egendom och förvaltarskap - vad är skillnaden?

Förvalta egendom är en uppdragsdel som kan ingå i både godmanskap som förvaltarskap. Uppdragsdelen omfattar skötseln av ekonomi och huvudmannens övriga tillgångar. 

Mer information om de olika uppdragsdelarna.

Förvaltarskap är ett alternativ till godmanskap och är en tvångsåtgärd när huvudmannens tillgångar behöver skyddas av en eller annan anledning. Se mer information under God man och förvaltare för vuxna personer 

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 mars 2019