Entledigande - hur blir jag entledigad från mitt uppdrag?

Begäran om entledigande ska ske skriftligen och vara undertecknad av dig. Använd gärna vår utformade blankett - ”Begäran om entledigande”. Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills nämnden har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt tills dess att uppdraget upphört genom beslut i tingsrätten.

Blankett för begäran om entledigande

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 januari 2020