Vanliga frågor och svar

I samband med att ärenden skickas in till nämnden, men även vid klagomål och byten, kan det dyka upp frågor. De vanligaste har vi listat i underrubriker till denna sida.

Om du har en fråga som du inte hittar svaret på här, kan du gärna skicka den per e-post till

Södertörns överförmyndarnämnd

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 februari 2019