Föräldrars ansvar

Föräldrarna ska tillvarata barnets rättigheter och intressen samt se till barnets bästa. Föräldrarna företräder även sitt omyndiga barn i ekonomiska angelägenheter. Överförmyndarnämnden ska se till att barnets tillgångar inte används på ett otillbörligt sätt. Grundregeln är att barnets tillgångar ska placeras tryggt och säkert samt ge skälig avkastning.

Om föräldrarna inte tillvaratar sitt barns intressen kan de bli skadeståndsskyldiga mot barnet. Barnets pengar ska användas till barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt – inte till föräldrarnas. Barnets medel får heller aldrig skänkas bort. Föräldrar har en försörjningsplikt för sitt barn även om barnet har egna tillgångar.

Överförmyndarnämndens samtycke

Vissa rättshandlingar kräver överförmyndarnämndens samtycke, oavsett hur stora tillgångar barnet har.

Det gäller om barnet ska:

  • köpa, inteckna eller sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt.
  • ta emot en gåva som rör fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt.
  • låna eller låna ut pengar.
  • bedriva rörelse

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 september 2018