Bli god man / förvaltare för myndiga personer

Antalet godmanskap och förvaltarskap ökar. Överförmyndarnämnden vill begränsa antalet uppdrag en god man / förvaltare och därför finns ett stort behov av att rekrytera nya, lämpliga gode män och förvaltare. Är du en av dem?

Södertörns överförmyndarnämnd har störst behov av god man/förvaltare för myndiga personer med psykiska funktionshinder och missbruksproblem. Vi söker därför särskilt dig som kan tänka dig att stödja personer med den typen av problematik. Vi har även behov av ställföreträdare för enklare uppdrag så som för äldre och dementa personer.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Registerkontroll: Enligt föräldrabalken ska den som utses till god man eller förvaltare vara en "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna". För att tillgodose detta får du inte förekomma i varken Kronofogdemyndighetens register, i socialtjänstens register eller i Polisens belastningsregister. Du får inte heller ha förvaltare vilket intygas genom att du lämnar in ett så kallat förvaltarfrihetsbevis (behövs endast om du är folkbokförd i en annan kommun är Botkyrka, Haninge, Huddinge Nynäshamn eller Tyresö).

Grupputbildning och test: Om du klarar registerkontrollen kommer du att bli kallad till en grupputbildning på cirka två och en halv timme på överförmyndarnämnden. Utbildningen avslutas med ett test som är en del av lämplighetsprövningen av dig som ställföreträdare. Endast de personer som klarar testet kan gå vidare att bli ställföreträdare.

Lämna in din intresseanmälan!

Om du är intresserad av att bli god man/förvaltare lämnar du en intresseanmälan till överförmyndarnämnden. Blankett för intresseanmälan hämtas under "Blanketter och informationsblad" i menyfältet till vänster eller via länken till höger med samma namn.

Till intresseanmälan ska du bifoga:

  • Om du inte är folkbokförd Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn eller Tyresö kommun behöver du lämna in ett förvaltarfrihetsbevis som visar att du inte har förvaltare. Kontakta överförmyndaren/överförmyndarnämnden i den kommun där du är folkbokförd för ytterligare information.

Information om personuppgifter

I samband med att du undertecknar intresseanmälan samtycker du till att Södertörns överförmyndarnämnd registrerar och behandlar de uppgifter du lämnat där om dig enligt personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter som lämnas används för rekrytering och information till personer som vill åta sig uppdrag som god man eller förvaltare i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamns och Tyresö kommun. Behandlingen kan också ligga till underlag för framställning av statistik. Uppgifterna är offentliga, vilket innebär att uppgifterna kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Enligt §§ 26 och 28 i PUL har du rätt att, på skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvarig är Södertörns överförmyndarnämnd i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö kommun, 136 81 Haninge.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 april 2018