Arvode - få ditt arvode till rätt konto

Se till att registrera ditt konto - ny bank fr o m 1 maj 2018

När kommunen ska betala ditt arvode behöver du anmäla vilket konto du vill få arvodet insatt på om du inte redan tidigare anmält detta till Nordea.

Tänk på att även du som har Nordea som bank måste göra detta för att arvodet ska betalas ut till ditt konto.

Om du som medarbetare vet med dig att dina uppgifter i folkbokföringen inte stämmer överens med dina uppgifter i Heroma, vänligen kontakta skatteverket för att försäkra dig om att det blir rätt.

www.skatteverket.se

Du kan registrera ditt lönekonto på något av följande sätt:

1. Online med Bank-ID:

Gå in och anmäl lönekonto på Nordea.se och följ instruktionerna (Haninge kommuns arbetsgivarnummer är 648308):

https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome


2. Med blankett: 

Skriv ut och fyll i blanketten nedan.

Kontoanmälan lönekonto.pdf

På Nordeas kontor i Haninge kommer det att finnas:

  • En brevlåda speciellt avsedd för blankett kontoanmälan kommer att finnas inne på kontoret. Du behöver inte stå i kö vid kassan för att lämna in blanketten. Vid brevlådan kommer förtryckta blanketter att finnas för dig som inte har någon blankett.
  • För dig som använder blanketten är det viktigt att den lämnas senast 15 dagar innan löneutbetalning. För dig som använder den elektroniska portalen räcker det med att anmäla sig senast fem dagar innan löneutbetalning. 
  • Har du inte lönekonto idag hos Swedbank eller Nordea så kommer din lönespecifikation via Kivra, information kommer att finnas om hur du ansluter dig. OBS! Inga papperslönespecifikationer kommer att skickas ut ifrån banken.

 Besök: Besök Nordeas  kontor i Haninge.


När betalas mitt arvode ut av kommunen?

Om kommunen står för arvodet avgör beslutsdatumet vilken månad utbetalning sker. Beslut fattade efter den 11:e i månaden innebär utbetalning nästföljande månad.

Vad händer om jag inte anmäler mitt bankkonto i tid? 

Om kontoanmälan inte görs till banken, skickas en utbetalningsavi till adressen som finns hos Skatteverket. Det kan eventuellt tillkomma en avgift för att lösa ut arvodet hos ombud.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 15 oktober 2018