Statlig ersättning till tvångssteriliserade - ansök före 1 maj 2020

Den 30 juni 2013 upphävdes den lag som krävde att alla personer som ändrade sitt juridiska kön var tvungna att sterilisera sig. Den 1 maj 2018 trädde en ny lag i kraft som ger de personer som tvingats till sterilisering på detta sätt rätt till viss ersättning.

Enligt den nya lagen om ersättning ska personer som ansökt om att få sin könstillhörighet ändrad och fullföljt processen, kunna bli ersatta med 225 000 kr. För att få ersättning måste ansökan om ändrad könstillhörighet ha godkänts och genomförts någon gång mellan 1 juli 1972 och 30 juni 2013.

Om du som ställföreträdare vill ansöka om ersättning för någon av dina huvudmän måste du ansöka senast 1 maj 2020.

För mer information om detta och ansökningsformulär kan du gå till Kammarkollegiets hemsida. 

Länk till information på Kammarkollegiets hemsida

Om du istället vill ställa dina frågor per telefon eller e-post går det bra att kontakta Erland Törngren på Kammarkollegiet:

Telefonnr: 054-222 12 20

erland.torngren@kammarkollegiet.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019