Sammanslagna redovisningsblanketter

För att underlätta för er att lämna in samtliga redovisningsblanketter har vi återigen slagit ihop årsräkningsblanketterna med redogörelseblanketten.

Det finns en med och en utan kopplad specifikation.

Länk till våra blanketter

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 13 januari 2020