Nya regler 2017 om rätt till betalkonto

Från den 1 juni 2017 finns en lag som ger rätt till öppnande av betalkonto med grundläggande funktioner

Den nya lagen baserar sig på ett EU - direktiv och  fastställer i korthet att ett kreditinstitut (vanligtvis bank) inte får vägra en konsument( som är lagligen bosatt inom EES - området) att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner som institutet tillhandahåller andra konsumenter.

Det gäller dock inte om det skulle strida mot lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller om det finns särskilda skäl mot att tillhandahålla konsumenten ett betalkonto.

Med grundläggande funktioner som nämns ovan avses

1. tjänster som krävs för att öppna, inneha och avsluta ett betalkonto,

2. tjänster som gör det möjligt att sätta in medel på ett betalkonto,

3. tjänster som gör det möjligt att inom EES över disk eller i uttagsautomater ta ut kontanter från ett betalkonto, och

4. utförande av följande betalningstransaktioner inom EES:

a) autogirering,

b) betalningar genom ett debetkort, inbegripet betalningar online, samt

c) betalningar, inbegripet stående överföringar, vid terminaler, över disk och via kreditinstitutets onlinetjänster.

Ett kreditinstitut ska behandla en ansökan från en konsument om betalkonto med grundläggande funktioner skyndsamt. Kreditinstitutet ska avgöra ärendet så snart som möjligt och senast inom tio bankdagar efter det att institutet tagit emot en fullständig ansökan. Om kreditinstitutet avslår en ansökan, ska det omedelbart underrätta konsumenten om beslutet och lämna information om vart han eller hon kan vända sig för att framföra klagomål eller få beslutet rättsligt prövat. Underrättelsen 4 SFS 2017:342 ska vara skriftlig och utan kostnad för konsumenten. Om det är möjligt, ska skälen för beslutet framgå av underrättelsen.

 Ett kreditinstitut får ta ut rimliga avgifter från en konsument för att tillhandahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner.

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 23 januari 2018