Ny leverantör av tolktjänster från 1 november 2018

Haninge kommun har ingått ett avtal med Hero Tolk AB gällande tolkförmedlingstjänster för plats- och telefontolkning. Avtalet trädde i kraft den 1 november 2018

För information om hur du bokar se nedan länk.

Så här bokar du tolk

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019