Ny hemsida för Södertörns överförmyndarnämnd

Nämnden arbetar med att ta fram en ny och förbättrad hemsida.

Nämndens mål är att ha en hemsida som ska vara lätt att navigera på och ha information som är lätt att ta till sig. Vi har därför inlett ett stort förbättringsarbete med att ta fram en ny och tydligare strukturerad hemsida.

Nuvarande hemsida är tyvärr svår att använda från både smartphone och  surfplatta eftersom rubriklistan försvinner.

Den nya hemsidan kommer att fungera bra på såväl dator som på smartphone och ipad och vår målsättning är att materialet ska vara lättare att hitta och förstå än idag.

Det kommer att skapas en ny hemsidesadress som vi kommer att lägga upp här när det närmar sig att publicera sidan. Vi kommer också att skicka ut e-post om den nya adressen till samtliga av er ställföreträdare och föräldrar som vi har  e-postadress till.

Har du några synpunkter eller önskemål rörande vår nuvarande eller kommande hemsida är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 december 2019