Ny hemsida för Södertörns överförmyndarnämnd

Nämnden arbetar med att ta fram en ny förbättrad hemsida.

Nämndens mål är att ha en hemsida som ska vara lätt att navigera på och ha information som är lätt att ta till sig. Vi har därför inlett ett förbättringsarbete med att ta fram en ny, tydligare strukturerad hemsida.

Nuvarande hemsida är tyvärr svår att använda från smartphone eller surfplatta eftersom rubriklistan försvinner. Den nya hemsidan kommer att fungera bra på såväl dator som på smartphone och ipad och vår målsättning är att materialet ska vara lättare att hitta och förstå än idag. Det kommer att skapas en ny hemsidesadress som vi kommer att lägga upp här när det närmar sig att publicera sidan. Vi kommer också att skicka ut e-post om nya adressen till samtliga av er ställföreträdare och föräldrar som har er e-postadress registrerad hos oss.

Har du några synpunkter eller önskemål rörande vår nuvarande eller kommande hemsida är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 28 november 2019