Nu kan du anmäla intresse för uppdrag/fler uppdrag digitalt

Tidigare har man lämnat in en intresseanmälan i blankettform. Fr o m 5 april 2018 anmäler man istället sitt intresse digitalt. Detta är tänkt att användas av såväl nya ställföreträdare som av ställföreträdare som vill ha fler uppdrag.

Intresseanmälan sker via en länk till ett program som heter Varbi. Den här sortens intresseanmälan medför större möjlighet för dig som ställföreträdare att redigera lämnade uppgifter om dina kunskaper och preferenser. Du kan också lättare ta bort din intresseanmälan om du skulle önska det.

Anmäl ditt intresse här

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 20 november 2018