Merkostnadsersättning ersätter på sikt handikappersättning med start 1 januari 2019

Den första januari 2019 börjar en ny sorts ersättning att gälla hos Försäkringskassan. På sikt är den tänkt att ersätta handikappersättningen, men de båda ersättningarna kommer att löpa parallellt under ett antal år.

För mer information om vad som gäller för personer med beviljad handikappersättning och för de som ska ansöka om ersättning efter den 1 januari 2019 se försäkringskassans information:

Länk till försäkringskassans information om handikappersättning och merkostnadsersättning

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 6 maj 2019