Krypterad e-post från nämnden

E-post kommer att krypteras när de innehåller känsliga uppgifter

Som ett led i att få en säkrare kommunikation per e-post med våra ställföreträdare och förmyndare i de fall där känsligare uppgifter behöver skickas har nämnden beställt en tjänst för kryptering av e-post. Denna tjänst kommer inte alltid att användas, utan bara när det är nödvändigt. Som avsändare kommer det alltid att stå någon av oss handläggare.

För att du ska känna igen om du får krypterad e-post från nämnden finns det nedan en länk till information om hur det ser ut när man får krypterad e-post, hur du öppnar det, svarar på det, bifogar fil och sparar det. 

OBS! Ett meddelande via krypterad e-post kan bara öppnas en enda gång!

Information om krypterad e-post

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 3 maj 2019