Förtydligad instruktion om nämndens blanketter

Några ställföreträdare har hört av sig om problem med årsräkningsblanketterna. Det är bra att ni hör av er vid problem, så att vi kan bli bättre och tydligare.

Med anledning av dessa samtal och e-postmeddelanden har instruktionen om hur man ska spara ner våra blanketter förtydligats ytterligare. Informationen kommer nedan, men finns även överst på sidorna;

Blanketter och informationsblad

Redovisning

Det är viktigt att du följer instruktionerna nedan om hur blanketterna ska sparas. Det finns ett sätt om du bara vill fylla i och skriva ut och ett annat om du vill kunna fylla i och spara uppgifter och fylla på med fler uppgifter senare.

De blanketter som du bara vill fylla i och sen skriva ut hanteras på följande sätt:

  1. Öppna blanketten på hemsidan och ladda ner den 
  2. Du kan öppna filen från nedladdningslistan eller det ställe den sparats på.
  3. Skriv ut och stäng

De blanketter som du vill spara uppgifter i för att återkomma och fylla på mer uppgifter i senare måste hanteras på ett annat sätt för att alla funktioner ska fungera. Se instruktion nedan.

Om du vill spara uppgifter i blanketterna måste du göra följande för att alla funktioner i blanketterna ska fungera:

  1. Öppna filen på hemsidan
  2. Spara ner den med eget namn på din dator (stäng sen ner filen från hemsidan)
  3. Öppna filen från den sparade platsen
  4. Fyll därefter i de uppgifter du vill lägga in
  5. Spara och stäng

OBS! För årsräkning med kopplad specifikation gäller att man INTE kan fylla i inkomster och utgifter direkt på årsräkningsblanketten. De måste fyllas i i specifikationslistan. Vill du fylla i direkt på blanketten ska du istället använda Årsräkningen utan kopplad specifikation.

Om du ändå har problem kan det vara bra att dubbelkolla att du har senaste versionen av Adobe Reader på din dator.

Blanketterna fungerar både på Mac och PC.

Vid problem med blanketterna kan du kontakta informationsansvarig på nämnden

rebecca.hollander@haninge.se

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 14 februari 2019