Förfrågan om uppdrag från nämnden - information och utseende

Sedan våren 2018 använder vi Varbi som rekryteringsprogram. Det är i det programmet man registrerar sig om man vill ta uppdrag och det är också via det man får förfrågan om uppdrag. E-postmeddelandet från Varbi var tidigare på engelska, men det har nu rättats till. Nedan finns länk som visar hur meddelandet ser ut.

Hur du får förfrågan om uppdrag

När allt är klart för att du ska kunna ta uppdrag via oss kommer du att få  e-postutskick från programmet Varbi en gång per vecka. Genom att klicka på länken i e-postmeddelandet kommer du till en lista på de uppdrag vi behöver ställföreträdare till. Kort information ges om uppdragen och om det rör godmanskap eller förvaltarskap. Är man intresserad kan man meddela oss det och ange vilket aktnr det gäller. Ofta finns det ytterligare information att få om uppdraget, ibland kan vi bara ge dig namn och kontaktuppgifter.

E-postmeddelandet från Varbi ser lite speciellt ut. Nedan finns därför en länk som visar hur det ser ut.

Om du anmält intresse och är klar att få förfrågan om uppdrag men inte får några e-postmeddelanden från oss ber vi dig att kontrollera om de kan ha hamnat i din skräppostmapp.

Så här ser utskicket om uppdrag ut när det kommer till din E-postbrevlåda

Kontakt för den här sidan: overformyndaren@haninge.se

Senast uppdaterad: 21 februari 2019